Telefon/Fax
+420 733 710 720
+420 244 404 507

Adresa
Mráčkova 3062/1
Praha 4, 143 00

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ

VEDENÍ EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ, STAVEBNÍ A DEVELOPERSKÁ ČINNOST

Dobrý den pane Kovando, Vaše společnost začala nově spravovat dům, ve kterém bydlím. Před Vámi dům nikdo nespravoval, takže dokud jsem každý den neviděl zanedbané společné prostory, tak jsem si myslel, že stačí byt koupit a pak to bude stejně hezké napořád. No díky nedávné zkušenosti jsem se poučil, že hezké bydlení vyžaduje spoustu práce. Co to vlastně všechno obnáší ?
No, víte, s každým domem je to jako se ženskou, pokud chcete, aby byla krásná, musíte se o ní starat. No a čím je starší, tím je to dražší. Ve skutečnosti je ale obecně platí, že každá komplexní správa nemovitosti má technickou, provozní a ekonomickou složku. V rámci technické správy se komplexně staráme o technický stav objektu klienta. Odborným přístupem a moderním technickým zázemím zvyšujeme životnost budovy a tím také majetek našeho klienta. Provozní správa je program služeb, který svým zákazníkům nabízíme, vzniká ve spolupráci odborníků v této oblasti a klienta. Je řešen s ohledem na specifika daného objektu, na základě technických požadavků. V ekonomické správě zasíláme majiteli nemovitosti pravidelné reporty o provozu a stavu jeho objektu, zajišťujeme potřebné podklady pro řádné vedení účetnictví za nemovitost, řídíme platby za služby. Technická správa se dotýká všech technologických celků a stavebních součástí budovy, provozní správa je zejména úklid, mytí a související práce a ekonomická se dotýká všech právních a ekonomických vztahů mezi dodavateli, vlastníky či nájemníky bytů či nebytových prostor. To je ovšem velice stručné a základní členění.
Copak je to facility management ?
Facility Management je poměrně nové a moderní ekonomické odvětví. Jde o směr, který velmi aktivně zasahuje do ekonomiky a provozu všech moderních společností. Jde o jednotné plánování a řízení všech podpůrných činností v organizaci, zejména ve vazbě na provoz nemovitostí a technologií To je spíše záležitost týkající se moderních administrativních center a průmyslových areálů administrativních a průmyslových objektů. U těchto totiž často majitel dospěje k závěru, že při rozvoji nemovitosti již dosáhl svého cíle a chce se věnovat jiné činnosti. Nicméně tato služba je poměrně dražší a zároveň se občas setkáváme s tím, že majitel se prostě nechce řízení své budovy vzdát.
Proč je pro firmu výhodnější předat starost o nemovitost externímu dodavateli?
Důvodů je rovnou několik. Externí dodavatel za tyto činnosti přebírá odpovědnost a dělí se o rizika. Snížení nákladů a současně zvýšení kvality služeb. Externí specializovaná firma logicky provádí činnost efektivněji a s vyšší kvalitou. Po důkladné vstupní analýze, která vždy předchází převzetí objektu do správy je zjištěno, že i ta nejefektivnější firma řídí správu nemovitosti relativně neefektivně. Důvod je nasnadě. Firma efektivně řídí svůj hlavní předmět podnikání, zde je její hlavní kompetence a je logické, že nikdo nemůže umět všechno. Zprůhlednění nákladů, optimalizace služeb. Dojde k jejich narovnání, přiřazení konkrétní nákladové položky ke konkrétní činnosti. Celý systém je napojen na software a Call Centrum, kde se přesně zaznamenávají jednotlivé úkony a požadavky klienta. V podobně reportů se záznamy předkládají klientovi. Ten pak přesně ví kolik a za co platí, může tak přesně řídit své náklady. Odstraní se redundantní a nepotřebné činnosti, procesy se zefektivní.
Nebojíte se konkurence ?
Konkurence je vždy zdravá. Jak pro celý trh, tak pro jeho jednotlivé účastníky. Nutí nás vymýšlet nová řešení a postupy, jak poskytnout službu našemu klientovi lépe a efektivněji. Je mi jasné, že za zahraničními společnostmi stojí silný kapitál, ale my ze zkušeností víme, že podstatné při naší činnosti je zejména znalost blízkost a téměř osobní vztah s klientem, ověřené portfolio pečlivých zaměstnanců a dodavatelů, kvalitní informační systém apod.
Jaká je cena za Vaše služby?
Cena je samozřejmě nesmírně důležitá. My jsme schopni nabídnout každému klientovi optimální variantu. Cena se sjednává individuálně dle potřeb klienta a dané nemovitosti. Jestliže klient přesně ví za co a kolik platí, může řídit a plánovat své náklady. Pak je pro něj komplex podpůrných služeb nikoli pouhou nákladovou položkou ale podnikatelskou příležitostí. Procesy předané specializované firmě se nejen zkvalitní, ale mnohdy také paradoxně zlevní. Celkově tedy vzroste efektivita procesů celé firmy. Dosud realizované projekty hovoří o úspoře provozních nákladů v intervalu 10-30%. Za podpůrný proces lze považovat vše co nesouvisí se základní podnikatelskou činností firmy. Je to velmi široká škála činností od zcela základních jako jsou úklidy a bezpečnostní služby, přes náročnou technickou správu budov, správu technologií atd. až po administrativní služby, IT, řízení projektů, financování aj.
Úklid domu je zřejmě nejviditelnější vizitkou starostlivosti majitelů o nemovitost. Jakým způsobem jej zajišťujete pro Vaše klienty a jaké technologie používáte ?
Svým zákazníkům nabízíme vysoce kvalifikovaný úklid vnitřních a vnějších ploch. Navrhovaný systém úklidu respektuje specifika objektu klienta, jeho přání a preference v oblasti hygieny. V této oblasti nabízíme: Pravidelný vnitřní úklid, pravidelný úklid vnějších ploch - letní a zimní. Jednorázové úklidy na žádost klienta.
S provozem budovy je často spojena potřeba oprav a různých prací, jak tyto činnosti zajišťujete ?
Pro poskytování služeb a prací speciálních a odborných využívá naše firma stabilní spektrum specializovaných a prověřených subdodavatelů. Koordinací jejich činností jsme schopni zabezpečit i ty nejnáročnější požadavky jednotlivých klientů což znamená úsporu nákladů, dosažení výhodných cenových relací a našim partnerum umožňujeme rychlejší a spokojené využívání jejich nemovitostí pro bydlení i podnikání.
Věta na závěr :
„každý dělejme to, co umíme nejlépe a nedopusťme, ať ty činnosti, které nejsou naší hlavní kompetencí a neumíme je dělat kvalitně a efektivně, nepoškozují v konečném důsledku i nás.”